• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2013.

A szociális alapszolgáltatás (jelzőrendszeres házi-segítségnyújtás) feladatait ellátó intézményi társulásról.

határozat szám: 55/2013 (08.28.)

hatályos

1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális alapszolgáltatások köréből a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátására Kazincbarcika várossal feladat-ellátási szerződést köt, e jegyzőkönyv melléklete szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.
2. A képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 41/2013.(VI.25.) határozatát.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen