• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2013.

Önkormányzati kezességvállalás tárgyában született 41/2012.(VII.03.) határozat módosításáról.

határozat szám: 51/2013 (07.30.)

hatályos

A 41/2012.(VII.03.) képviselő-testületi határozat 1. és 2. határozati pontjai helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek:
1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület által igényelt 10 millió Ft - „Vadna Faluház külső felújítása és parkosítás” – támogatást-megelőlegező hitelre, a hitel szerződés megkötéséhez, és a hitel időtartama alatt, készfizető kezességet vállal.
Hitelező pénzintézet: Sajóvölgye Takarékszövetkezet.
Hitel futamideje: 2013. december 31-ig.
A támogatást-megelőlegező hitelhez kapcsolódó, pályázati konstrukció megnevezése: a 135/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján, falumegújítás és –fejlesztés.
Támogatási határozat száma: 208/0508/4/9/2010.
A képviselő-testület nyilatkozza, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig, egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy kezességvállalásának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmében törvényi akadálya nincs, kormányzati engedélyhez nem kötött.

2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Vadnai Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület által igényelt, 9 millió Ft - „Gyermekvilág játszótér”- támogatást-megelőlegező hitelre, a hitel szerződés megkötéséhez, és a hitel időtartama alatt, készfizető kezességet vállal.
Hitelező pénzintézet: Sajóvölgye Takarékszövetkezet.
Hitel futamideje: 2013.december 31-ig.
A támogatást-megelőlegező hitelhez kapcsolódó, pályázati konstrukció megnevezése: : a 135/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján, falumegújítás és –fejlesztés
Támogatási szerződés száma: 208/0508/2/12/2010
A képviselő-testület nyilatkozza, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig, egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.


A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy kezességvállalásának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmében törvényi akadálya nincs, kormányzati engedélyhez nem kötött.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen