• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2013.

A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodásának jóváhagyásáról.

határozat szám: 42/2013 (06.25.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás, társulási megállapodásának felülvizsgálatának eredményeképpen, a jkv. mellékletét képező társulási megállapodást jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen