• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2013.

A szociális alapszolgáltatás (jelzőrendszeres házi-segítségnyújtás) feladatait ellátó intézményi társulásról.

határozat szám: 41/2013 (06.25.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális alapszolgáltatások köréből a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait ellátó Kazincbarcika székhellyel működő intézményi társulásban vagy a feladat ellátásában – tekintettel az Sztv. 86.§-ában foglaltakra – részt kíván venni, amennyiben a közös feladatellátás az önkormányzattól anyagi hozzájárulást nem igényel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás vagy a feladat-ellátási szerződés aláírására.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen