• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2013.

A Vadna községi Önkormányzat által fenntartott óvodai konyha által biztosított, gyermek- szociális- és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2013. évi megállapítása.

határozat szám: 4/2013 (02.14.)

hatályos

1./ Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Önkormányzat által fenntartott Óvodai Konyha által biztosított gyermek- szociális- és vendégéteztetésre vonatkozó nyersanyagnormát az alábbiak szerint határozza meg, 2013. március 1-i hatállyal:
a.) Óvodai gyermek étkeztetés napi nyersanyag normája 296 Ft, melyből:
tízórai: 71Ft
ebéd: 177 Ft
uzsonna:48 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza.
b.) Szociális étkeztetés napi nyersanyag normája 325 Ft, melyből:
ebéd: 325 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza.
c.) Vendégétkeztetés napi nyersanyag normája 325 Ft, melyből:
ebéd: 325 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza.
d) Az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeknél alkalmazási jogviszonyban nem állók (vendégétkezők) térítési díja: 465.-Ft/nap, mely összeg az áfát nem tartalmazza.

felelős: polgármester, jegyző, élelmezésvezető
határidő: értelemszerűen