• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2013.

Maximális óvodai csoportlétszámtól való eltérés engedélyezéséről.

határozat szám: 38/2013 (05.29.)

hatályos

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánhorváti község Önkormányzatával közös fenntartás keretei között működő, Szivárvány Gyermekóvoda Vadnai Tagóvodájában, a 2013/2014. nevelési év indítására a maximális csoportlétszám 20%-kal történő átlépését engedélyezi.
Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete a székhely önkormányzat, Bánhorváti község Önkormányzat Képviselő-testülete irányába kezdeményezi a maximális óvodai csoportlétszámtól való eltérés engedélyezését.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen