• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2013.

Pályázat benyújtásáról az óvoda épületének felújítására, az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013 (III.29.) BM rendelet alapján.

határozat szám: 31/2013 (04.16.)

hatályos

Vadna község önkormányzati képviselő-testülete az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013 (III.29.) BM rendelet alapján, az óvoda épületének felújítására (energetikai korszerűsítés és fűtési rendszer felújítás) pályázatot nyújt be.
A beruházás összköltsége: 11.907.924 Ft. A vállalt saját forrás nagysága: 1.190.792 Ft.
A Képviselő-testület a pályázat támogatása esetén, a pályázat megvalósításához, saját költségvetése terhére a saját forrást, önrészként biztosítja.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen