• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2013.

A 027/2 hrsz-ú termőföld ingatlan, mezőgazdasági haszonbérlet keretei között történő hasznosításáról.

határozat szám: 29/2013 (04.16.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabon Lajos vadnai lakos ajánlatát a 027/2 hrsz-ú ingatlan mezőgazdasági haszonbérleti szerződés kereti közötti hasznosítására elfogadja. A bérleti díj mértéke 3.000 Ft/év. A haszonbérlet időtartama: 5 év.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előhaszonbérleti jog gyakorlására vonatkozó hirdetményes közzétételi eljárást követően, a haszonbérleti szerződés, pályázati kiírásban és a pályázató ajánlatában foglalt tartalom szerinti megkötésére.

felelős: jegyző, polgármesterek
határidő: értelemszerűen