• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2013.

A polgármester 2013. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról.

határozat szám: 25/2013 (04.16.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bencze Péter polgármester 2013. évi szabadságolási ütemtervét, a jkv. mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.

felelős: jegyző, polgármesterek
határidő: értelemszerűen