• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2013.

A bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2012. évi közös fenntartásának elszámolásáról.

határozat szám: 19/2013 (04.16.)

hatályos

1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2012. évi közös fenntartásának elszámolását, a jkv. melléklete szerint elfogadja.
2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású vadnai tagóvoda 2012. évi elszámolásának eredményeképpen, az Önkormányzatot megillető 1.060 E Ft összeget, a közös fenntartású intézmény 2013. évi működéséhez szükséges, - Vadna önkormányzatát eredeti előirányzat szerint terhelő 961 E Ft és az év közben felmerülő egyéb kiadások - finanszírozására fordítja.
A fenti összeget Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a székhely önkormányzat Bánhorváti községi Önkormányzat részére, pénzmozgást nem igénylő műveletként biztosítja, külön megállapodás alapján.

felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető
határidő: értelemszerűen