• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2022.

határozat tárgy
31/2022 (03.16.)A falugondnoki szolgáltatás 2021. évi feladat-ellátásának, a szakmai munka eredményességének fenntartói értékeléséről
32/2022 (03.16.)A gyermekétkeztetés étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról
33/2022 (03.16.)A szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapításáról
34/2022 (03.16.)Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervéről
35/2022 (03.16.)A Göőz Pál Művelődési Ház Közösségi Tér 2022. évi szolgáltatási tervéről
36/2022 (03.16.)Önkormányzati tulajdonú külterületi termőföld ingatlan (027/2 hrsz., mezőgazdasági haszonbérlet keretei közötti hasznosításáról
37/2022 (03.16.)A Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról
38/2022 (03.16.)A Vadna, Kassai út, Mátyás király utca, Arany János utca, Árpád fejedelem utca és Vadna külterület 07 hrsz. alatti utak által határolt telektömbben található ingatlanokra vonatkozóan az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti településrendezési illeszkedés követelményének megállapításáról
39/2022 (03.16.)A Vadna 228. hrsz alatti ingatlan építési célú igénybevételéhez tulajdonosi hozzájárulásról
40/2022 (05.24.)A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
41/2022 (05.24.)Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásának átfogó értékeléséről
42/2022 (05.24.)A 2021. évi ellenőrzési jelentésről
43/2022 (05.24.)A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2021. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról
44/2022 (05.24.)A Református Egyház 2021. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról
45/2022 (05.24.)A Nagybarcai Sportbarátok Egyesülete 2021. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról
46/2022 (05.24.)A 2022/2023. tanévre vonatkozó beiskolázási támogatás megállapításáról
47/2022 (05.24.)A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláshoz történő önkormányzati csatlakozásokhoz való hozzájárulásról
48/2022 (05.24.)A Magyar Falu Program keretében az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása - 2022” című, MFP-UHK/2022 kódszámú alprogram pályázatának támogatásából megvalósítandó beruházáshoz az ajánlattevők személyének meghatározására, ajánlatkérésre
48/2022 (05.26.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosításáról
49/2022 (05.26.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési beszámolójáról
50/2022 (05.26.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról