• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

határozat tárgy
32/2021 (04.20.)A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület részére gépjárműhasználat biztosításáról
33/2021 (04.20.)Elsőként lakáshoz jutók támogatásának megállapításáról
34/2021 (05.12.)A körzeti megbízotti kinevezés véleményezéséről
35/2021 (05.12.)Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2020. évi ellátásának átfogó értékeléséről
36/2021 (05.12.)Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési beszámolójáról
37/2021 (05.12.)A 2020. évi ellenőrzési jelentésről
38/2021 (05.12.)A Vadna Községért Alapítvány 2020. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról
39/2021 (05.12.)A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról
40/2021 (05.12.)A Református Egyház 2020. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról
41/2021 (06.04.)Az étkeztetés szociális alapszolgáltatás szakmai programjának módosítása
42/2021 (06.04.)Pályázat benyújtásáról a Bölcsődei fejlesztési program támogatására
43/2021 (06.04.)A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2020. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról
44/2021 (06.04.)A Nagybarcai Sportbarátok Egyesülete 2020. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról
45/2021 (06.04.)Állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átvételéről
46/2021 (07.28.)A veszélyhelyzet időtartama alatt, a polgármester által alkotott önkormányzati rendeletekről
47/2021 (07.28.)A veszélyhelyzet időtartama alatt, a polgármester által hozott határozatokról
48/2021 (07.28.)A képviselő-testület 2021. július – december közötti időszakra eső munkatervéről
49/2021 (07.28.)A polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
50/2021 (07.28.)Bencze Péter polgármester 2020. évi és a veszélyhelyzet ideje alatti munkájának értékeléséről, a polgármester jutalmazásáról
51/2021 (07.28.)Polgármester jutalmazására vonatkozó eljárásrendről
52/2021 (07.28.)A 2021/2022. tanévre vonatkozó beiskolázási támogatás megállapításáról
53/2021 (07.28.)A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézményben a 2021/2022. nevelési évben indítható csoportok számáról
54/2021 (07.28.)A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézményben az óvodai csoportra megállapított maximális gyermeklétszámtól való eltérés engedélyezéséről
55/2021 (07.28.)A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézmény nyitvatartási rendjéről
56/2021 (07.28.)A Sajógalgóc és Vadna települések közötti közigazgatási határ módosítását eredményező területrész átadás-átvétele tárgyú megállapodás jóváhagyásáról
57/2021 (07.28.)A Sajógalgóc és Vadna települések közötti közigazgatási határ módosítását eredményező területrész belterületté minősítéséről
58/2021 (07.28.)A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről
59/2021 (07.28.)Önkormányzati tulajdonú ingatlan (251/2 hrsz) értékesítése
61/2021 (09.08.)Az önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról
62/2021 (09.08.)A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való csatlakozásról