• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2020.

határozat tárgy
31/2020 (07.15.)A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére benyújtott pályázatok elbírálásáról, intézményvezető megbízásáról
32/2020 (08.05.)A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről
33/2020 (08.05.)A 2020/2021. tanévre vonatkozó beiskolázási támogatás megállapításáról
34/2020 (09.08.)Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról
35/2020 (09.08.)A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához való csatlakozásról
36/2020 (09.08.)Sajókaza vegyes fogászati körzet működtetésére vonatkozó döntésről
37/2020 (09.08.)A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézmény felvételi körzetének meghatározásáról
38/2020 (09.08.)A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézményben a 2020/2021. nevelési évben indítható csoportok számáról
39/2020 (09.08.)A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézményben az óvodai csoportra megállapított maximális gyermeklétszámtól való eltérés engedélyezéséről
40/2020 (09.08.)A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézmény nyitvatartási rendjéről
41/2020 (09.08.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosításáról
42/2020 (09.08.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatásról
43/2020 (09.08.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
44/2020 (09.08.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzárendelt költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodásról
45/2020 (09.08.)A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére benyújtott pályázatok elbírálásáról, intézményvezető megbízásáról szóló 31/2020.(VII.15.) határozat módosításáról
46/2020 (09.30.)Sajókaza vegyes fogászati körzet feladatainak ellátására szerződés kötéséről
47/2020 (09.30.)A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról
48/2020 (09.30.)A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás megszűnéséből adódó elszámolás jóváhagyásáról
49/2020 (09.30.)A körzeti megbízotti kinevezés véleményezéséről
50/2020 (09.30.)A járványhelyzet miatti egyéni védekezési költségekhez való hozzájárulásról
51/2020 (11.19.)A helyi adó rendeletek felülvizsgálatának lehetőségéről
52/2020 (11.19.)Szociális tüzelőanyag beszerzéséről
53/2020 (11.19.)Vadna község Önkormányzata 2021-2024. időszakára vonatkozó stratégia ellenőrzési tervéről
54/2020 (11.19.)A 2021. évi ellenőrzési tervről
55/2020 (11.19.)A közművelődési megállapodás megszüntetéséről
56/2020 (11.19.)A közösségi színtér elnevezésének módosításáról
57/2020 (11.19.)Közművelődési szakember álláshely létrehozásról
58/2020 (11.19.)Sajógalgóc-Vadna települések közötti közigazgatási határ módosítását eredményező területrész átadásának kezdeményezéséről
58/2020 (11.19.)Sajógalgóc-Vadna települések közötti közigazgatási határ módosítását eredményező területrész átadásának kezdeményezéséről
59/2020 (11.19.)A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2021. évi megállapításáról