• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

határozat tárgy
61/2019 (07.30.)Közvilágítási lámpatestek felszereléséről, közvilágítási hálózat bővítéséről a Vadnapark Üdülőközpontban található közterületeken
62/2019 (09.03.)Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról
63/2019 (09.03.)A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához való csatlakozásról.
64/2019 (09.03.)A Magyar Falu Program keretében az „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” című alprogramban, pályázat benyújtásáról
65/2019 (09.03.)Falugondnoki szolgáltatás bevezetéséről
66/2019 (09.05.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításáról
67/2019 (09.05.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
68/2019 (09.19.)A polgármester jutalmazásáról
69/2019 (09.19.)A falugondnoki szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról
70/2019 (10.22.)Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról.
71/2019 (10.22.)A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról
72/2019 (10.22.)Alpolgármester választásáról
73/2019 (10.22.)Bencze Péter polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
74/2019 (10.22.)Hurták Tiborné alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
75/2019 (10.22.)Bencze Péter polgármester, 2019. október 13. napján fennálló, ki nem adott szabadságának megváltásáról
76/2019 (10.22.)Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról
77/2019 (10.22.)A Gazdasági Program kidolgozásáról
78/2019 (10.22.)A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsába történő delegálásról, delegált tag helyettesítéséről
79/2019 (10.22.)A Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Vadna - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás Tárulási Tanácsába történő delegálásról, delegált tag helyettesítéséről
80/2019 (10.22.)A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsában a delegált tag helyettesítéséről
81/2019 (10.22.)A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás Tárulási Tanácsában a delegált tag helyettesítéséről
82./2019 (11.07.)A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány KKETTKK-CP-02 jelű pályázatának támogatásából megvalósítandó I. világháborús emlékmű építése beruházáshoz az ajánlattevők személyének meghatározásáról, ajánlatok megkéréséről.
83/2019 (12.03.)A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet függelékeinek módosításáról
84/2019 (12.03.)Az EFOP-1.5.3-16-2017-00030 számú, „humán szolgáltatásfejlesztés a kazincbarcikai járás térségében” című pályázathoz kapcsolódó tanulmányi ösztöndíj pályázati kiírásáról
85/2019 (12.03.)A Vadna Község Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2020. évi megállapításáról.
86/2019 (12.03.)A 2020. évi ellenőrzési tervről.
87/2019 (12.03.)A Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége miatt, a pályázati eljárás megismétléséről, intézményvezető megbízásáról
88/2019 (12.03.)Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában kormányzati funkció felvételének kezdeményezéséről
89/2019 (12.03.)Falugondnoki munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírásáról
90/2019 (12.03.)A 2020. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramban való részvételre irányuló kérelem benyújtására.