• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

határozat tárgy
31/2019 (04.23.)A 2018. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről
32/2019 (04.23.)A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
33/2019 (05.28.)A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2018. évi közös fenntartásának elszámolásáról.
34/2019 (05.28.)A 2018. évi ellenőrzési jelentésről
35/2019 (05.28.)A Vadna Községért Alapítvány 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról
36/2019 (05.28.)A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról
37/2019 (05.28.)A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról
38/2019 (05.28.)A Nagybarcai Sportbarátok Egyesülete 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról
39/2019 (05.28.)A Református Egyház 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról
40/2019 (05.28.)Közvilágítási üzemeltetési szerződés módosításáról
41/2019 (05.28.)Pályázat benyújtásáról önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására
42/2019 (05.28.)Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés (belterületi utak, járdák, hidak felújítása)támogatására irányuló igény benyújtásáról
43/2019 (05.28.)A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság, kapitányságvezető kinevezésének véleményezéséről
44/2019 (05.28.)A önkormányzati tulajdonú ingatlan (326/38. hrsz) építési telek célú iránti vásárlási igény elbírálásáról
45/2019 (05.28.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításáról
46/2019 (05.28.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról
47/2019 (05.28.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési beszámolójáról
48/2019 (05.28.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
49/2019 (06.20.)Pályázat benyújtásáról önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására
50/2019 (06.20.)A Vadna Dózsa György út 12. sz. alatti ingatlan vezetékes földgázellátásának kiépítéséhez, a Dózsa Gy utca aszfaltburkolatának megbontásáról.
51/2019 (06.20.)A Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétlésére irányuló felhatalmazásról.
52/2019 (07.08.)TOP-1.4.1-19 kódszám, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázat benyújtásáról
53/2019 (07.08.)TOP-1.4.1-19 kódszám, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című projekt megvalósításának helyszínéről
54/2019 (07.08.)TOP-1.4.1-19 kódszám, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című projekthez pályázat készítésére ajánlatok bekéréséről
55/2019 (07.08.)TOP-1.4.1-19 kódszám, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című projekthez műszaki tervdokumentáció készítésére árajánlatok bekéréséről
56/2019 (07.08.)Pályázat benyújtásáról a ZP-1-2017. kódszámú, zártkerti program támogatására.
57/2019 (07.30.)A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről
58/2019 (07.30.)A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
59/2019 (07.30.)Pályázat benyújtásáról a ZP-1-2017. kódszámú, zártkerti program támogatására
60/2019 (07.30.)A Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című alprogramban, pályázat benyújtásáról