• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2018.

határozat tárgy
61/2018 (07.25.)A Vadna 130. hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának adásvétel keretei közötti megszerzéséről
62/2018 (08.07.)Önkormányzati tulajdonú építési telkek (326/34; 326/35; 326/37.) iránti vásárlási igény elbírálásáról
63/2018 (08.07.)Önkormányzati tulajdonú építési telek (326/47) iránti vásárlási igény elbírálásáról
64/2018 (08.07.)Önkormányzati tulajdonú építési telek (326/45) iránti vásárlási igény elbírálásáról
65/2018 (09.11.)Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról
66/2018 (09.11.)A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való csatlakozásról.
67/2018 (09.11.)Álláshelyek létesítésének jóváhagyásáról, az EFOP 1.5.3. azonosítószámú - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben projekt megvalósíthatósága érdekében
68/2018 (09.11.)A Nagybarcai Sportbarátok Egyesülete, 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról
69/2018 (09.11.)A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 – Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában - Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, energiahatékonyság-központú fejlesztése – projekt megvalósításához, önkormányzati saját forrás vállalásáról
70/2018 (09.11.)Elsőként lakáshoz jutók támogatásának megállapításáról
71/2018 (09.12.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról
72/2018 (09.12.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
73/2018 (09.12.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Beszerzési Szabályzatról szóló 1/2013. Jegyzői-polgármesteri együttes utasítás módosításának jóváhagyásáról
74/2018 (09.12.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi felhalmozási előirányzata terhére beszerzések jóváhagyásáról
75/2018 (10.03.)A VP6-19.2.1.-12-3-17 kódszámú pályázati felhívásra, a térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó rendezvények, helyi termék napok támogatására irányuló pályázat benyújtásáról szóló 21/2018.(III.8.) Határozat kiegészítéséről.
76/2018 (10.03.)A Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítéséhez szükséges, vadnai területek tulajdonjogának megszerzéséről és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
78/2018 (11.20.)A TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése projekt megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről
79/2018 (11.20.)A Vadna Község Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2019. évi megállapításáról.
80/2018 (11.20.)A 2019. évi ellenőrzési tervről.
81/2018 (11.20.)A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról.
82/2018 (11.20.)A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
83/2018 (11.20.)A Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétlésére irányuló felhatalmazásról
84/2018 (11.20.)Ajándékutalvány biztosításáról a község időskorú lakosai, valamint ajándékcsomagok juttatásáról gyermekek részére.
85/2018 (11.20.)Szociális tüzelőanyag beszerzéséről.
86/2018 (11.20.)A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról
87/2018 (11.22.)A TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00002. azonosítószámú - „Vadnai tagóvoda fejlesztése a jövő nemzedékéért – építési beruházás közbeszerzési eljárásában a kivitelező kiválasztásáról, a közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
88/2018 (12.03.)A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
89/2018 (12.14.)A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról
90/2018 (12.14.)Az önkormányzat 2019. évi Járási Start-munkaprogramban benyújtandó pályázatainak jóváhagyásáról