• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2018.

határozat tárgy
31/2018 (04.24.)A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
32/2018 (04.24.)A 2017. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről
33/2018 (04.24.)Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés (belterületi utak, járdák, hidak felújítása) támogatására irányuló igény benyújtásáról
34/2018 (04.24.)A Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétlésére irányuló felhatalmazásról
35/2018 (04.24.)A 309/2. hrsz. alatti ingatlan közterületi elnevezéséről és telekalakítás kezdeményezéséről
36/2018 (04.24.)ATOP-1.4.1-15-BO1-2016-00002 – „Vadnai tagóvoda fejlesztése a jövő nemzedékéért” - Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, energiahatékonyság-központú fejlesztése – építési beruházás közbeszerzési eljárásának megindításához a meghívandó gazdasági szereplők személyéről, a közbeszerzési eljárás megindításáról
37/2018 (04.24.)A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 – Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában - Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, energiahatékonyság-központú fejlesztése – építési beruházás közbeszerzési eljárásának megindításához a meghívandó gazdasági szereplők személyéről, a közbeszerzési eljárás megindításáról
38/2018 (04.24.)A 2068/2017. (XII.28.) Korm. határozattal biztosított, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásból, a Vadna 383 hrsz. alatti sporttelep ingatlanon megvalósítandó beruházáshoz (műfüves sportpálya létesítése) az ajánlattevők kiválasztásáról, az ajánlatok megkéréséről
39/2018 (04.24.)A 027/2 hrsz-ú termőföld ingatlan, mezőgazdasági haszonbérlet keretei között történő hasznosításáról
40/2018 (04.24.)Az óvodai konyha, alaptevékenységtől eltérő hasznosítása során a bérleti díj mértékének megállapításáról.
41/2018 (04.24.)A Vadnapark Üdülőközpont területén található egyes ingatlanok (utak) térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről szóló 26/2018.(III.20.) határozat módosításáról
42/2018 (05.29.)A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2017. évi közös fenntartásának elszámolásáról
43/2018 (05.29.)A 2017. évi ellenőrzési jelentésről
44/2018 (05.29.)Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról
45/2018 (05.29.)A Vadna Községért Alapítvány 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról
46/2018 (05.29.)A KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról
47/2018 (05.29.)A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról
48/2018 (05.29.)A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról
49/2018 (05.29.)A Vadna 271. hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
50/2018 (05.29.)A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról
51/2018 (05.29.)A Községi Konyha felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról
52/2018 (05.29.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról
53/2018 (05.29.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolójáról
54/2018 (05.29.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
55/2018 (07.24.)A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 – Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában - Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, energiahatékonyság-központú fejlesztése – építési beruházás közbeszerzési eljárásában az ajánlatok érvényességéről
56/2018 (07.24.)A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 – Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában - Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, energiahatékonyság-központú fejlesztése – építési beruházás közbeszerzési eljárásában a kivitelező kiválasztásáról, a közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
57/2018 (07.24.)Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló 2018. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
58/2018 (07.24.)A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről
59/2018 (07.24.)Pályázat benyújtásáról a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű, az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására, új emlékművek felállítása vonatkozó pályázatra
60/2018 (07.25.)A Vadna 129 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának adásvétel keretei közötti megszerzéséről