• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

határozat tárgy
61/2017 (06.28.)„A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP-5.3.1-16)” elnevezésű pályázati felhívásra, konzorcium keretein belüli támogatási kérelem benyújtásáról.
62/2017 (08.22.)A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről.
63/2017 (08.22.)Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló 2017. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
64/2017 (08.22.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
65/2017 (09.05.)Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról.
66/2017 (09.05.)A Vadna Községi Konyha 2017. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról.
68/2017 (09.05.)A Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról, a pályázat ismételt kiírásáról
69/2017 (09.05.)Bencze Péter polgármester, 35 éves jubileumi jutalomra való jogosultságának megállapításáról.
70/2017 (09.05.)Szabó József kazincbarcikai lakos részére építési telek tulajdonba adásáról szóló 68/2008.(XI.03.) határozat módosításáról
71/2017 (09.05.)A Kazincbarcika –Vadna települések közötti kerékpárút létesítésére megkötött konzorciumi megállapodás jóváhagyására.
72/2017 (09.05.)A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár tájékoztatójáról, a Könyvtárellátási Szolgáltató rendszerben 2016. évben nyújtott szolgáltatásokról.
73/2017 (09.05.)Önkormányzati tulajdonú ingatlan, közterület igénybevételéhez tulajdonosi hozzájárulásról
74/2017 (09.05.)Elsőként lakáshoz jutók támogatásának megállapításáról
75/2017 (11.07.)Az önkormányzat hivatalos honlapjának elkészítésére vonatkozó további árajánlatok beszerzéséről
76/2017 (11.07.)A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
77/2017 (11.08.)A Bükk-vidék Geopark létrehozására irányuló kezdeményezéshez való csatlakozásról
78/2017 (11.08.)Adásvételi ajánlat elbírálásáról.
79/2017 (11.07.)Családi bölcsődei ellátás megszervezéséről
80/2017 (11.07.)A Deák Ferenc út felújítására vonatkozó egyszerűsített építési szerződés jóváhagyásáról
81/2017 (11.07.)Díszpolgári cím adományozásáról
82/2017 (11.07.)Elsőként lakáshoz jutók támogatásának megállapításáról
83/2017 (11.07.)A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról
84/2017 (11.20.)A településképi arculati kézikönyv és településkép védelmi rendelet partnerségi egyeztetésre,véleményezésre bocsáthatóságáról.
85/2017 (11.20.)A Göőz Pál Művelődési Ház tevékenységéről és az IKSZT program 2017. évi végrehajtásáról szóló beszámolóról.
86/2017 (11.20.)A Vadna Község Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2018. évi megállapításáról.
87/2017 (11.20.)Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat ellenőrzési tervét 2018. évre, a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint jóváhagyja.
88/2017 (11.20.)A Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések közigazgatási területén kerékpárforgalmi létesítmény egyesített engedélyezési és kiviteli tervéhez” tulajdonosi hozzájárulás megadásáról.
89/2017 (11.20.)A Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések közigazgatási területén kerékpárforgalmi létesítmény egyesített engedélyezési és kiviteli tervéhez” kezelői nyilatkozatról.
90/2017 (11.20.)Ajándékutalvány biztosításáról a község időskorú lakosai, valamint ajándékcsomagok juttatásáról gyermekek részére.
91/2017 (11.20.)A Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétlésére irányuló felhatalmazásra.