• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

határozat tárgy
31/2017 (02.14.)Agócs Béla miskolci lakos, a Magyar Agrár,- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, helyi földbizottsági feladatkörében meghozott állásfoglalása ellen benyújtott kifogásának elbírálására.
32/2017 (03.28.)A gyermekétkeztetés étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról.
33/2017 (03.28.)Az étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról.
34/2017 (03.28.)Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervéről.
35/2017 (03.28.)Az állami tulajdonú közút önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezéséről szóló 7/2017.(I.18). határozat módosításáról
36/2017 (03.28.)Felhatalmazás a 2017. évi Start-munkaprogram megvalósítása során eszközbeszerzésekre.
37/2017 (04.25.)A Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról, a pályázat ismételt kiírásáról.
38/2017 (04.25.)Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés (sportfejlesztés) támogatására irányuló igény benyújtásáról
39/2017 (04.25.)A közétkeztetés fejlesztése érdekében a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívásra pályázat benyújtásáról
40/2017 (04.25.)Önkormányzati tulajdonú ingatlan (1010 hrsz.; zártkert) megvásárlására vonatkozó adásvételi ajánlatról
41/2017 (04.25.)Szociális tűzifa igény benyújtásáról a Magyar Közút Nonprofit Zrt-hez.
42/2017 (04.25.)A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról
43/2017 (04.26.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról
44/2017 (04.26.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolójáról
45/2017 (04.26.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról.
46/2017 (05.30.)A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról.
47/2017 (05.30.)Mályinka községi Önkormányzat kiválásának jóváhagyásáról, a Dédestapolcsány - Mályinka - Vadna - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulásból.
48/2017 (05.30.)A 2016. évi ellenőrzési jelentésről
49/2017 (05.30.)A Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet-tervezet elkészítésére irányuló megbízás adásáról
50/2017 (05.30.)A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak megállapításáról
51/2017 (05.30.)A bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2017. évi költségvetése módosításának jóváhagyásáról.
52/2017 (05.30.)A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról
53/2017 (..)Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról
54/2017 (05.30.)A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület Nyugdíjas Ki Mit Tud? országos döndőjén való részvételének támogatásáról
55/2017 (06.28.)A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt, külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére irányuló pályázattal kapcsolatos döntésekről.
56/2017 (06.28.)A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 „Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában” pályázati támogatás terhére elszámolható projekt-előkészítési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyásáról.
56/2017 (06.28.)A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 „Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában” pályázati támogatás terhére megvalósítandó projektmenedzsmenti feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok elbírálásáról.
58/2017 (06.28.)A TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00002 azonosító számú a „Vadnai tagóvoda fejlesztése a jövő nemzedékéért” pályázati támogatás terhére elszámolható projekt-előkészítési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyásáról.
59/2017 (07.04.)A TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00002 azonosító számú a „Vadnai tagóvoda fejlesztése a jövő nemzedékéért” pályázati támogatás terhére megvalósítandó projektmenedzsmenti feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok elbírálásáról.
60/2017 (06.28.)Sajókaza község Önkormányzata által, a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című TOP-4.2.1-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázat támogatásáról.