• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2016.

határozat tárgy
31/2016 (04.26.)Kazincbarcika város Önkormányzata által, a TOP-4.1.1-15 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázat támogatásáról.
32/2016 (04.28.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról
33/2016 (04.28.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési beszámolójáról
34/2016 (04.28.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról.
35/2016 (05.24.)Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés(sportpálya fejlesztés) támogatására irányuló igény benyújtásáról
36/2016 (05.24.)Önkormányzati tulajdonú építési telkek értékestésére ingatlanközvetítő megbízásáról.
37/2016 (05.24.)Emlékpark elnevezéséről
38/2016 (05.31.)Elsőként lakáshoz jutók támogatásának megállapításáról
39/2016 (05.31.)Étkezés személyi térítési díjának elengedésére irányuló kérelem elbírálása
40/2016 (06.15.)A sportfejlesztési koncepcióról
41/2016 (06.28.)Az építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálatáról
42/2016 (06.28.)Önkormányzati étkeztetési faladatok fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásáról
43/2016 (06.28.)A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár tájékoztatójáról, a Könyvtárellátási Szolgáltató rendszerben 2015. évben nyújtott szolgáltatásokról.
44/2016 (06.28.)A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról.
45/2016 (06.28.)A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás tárulási tanácsába delegált tag helyettesítéséről szóló 70/2014.(XII.09.) határozat módosításáról
46/2016 (06.28.)A Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról és egységes szerkezetben történő elfogadásáról
47/2016 (06.28.)A közfoglalkoztatás során megtermelt mezőgazdasági termékfelesleg hasznosításának módjáról.
48/2016 (06.28.)Elsőként lakáshoz jutók támogatásának megállapításáról
49/2016 (07.27.)A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról.
50/2016 (07.27.)A Komoróczi Emlékpark átadó ünnepségének, a Falunap rendezvénynek a költségei biztosításáról
51/2016 (08.23.)Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról.
52/2016 (08.23.)Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló 2016. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
53/2016 (08.23.)A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről.
54/2016 (08.23.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról
55/2016 (08.23.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
56/2016 (09.13.)A Helyi Választási Bizottság tagjának és póttagjának megválasztásáról.
57/2016 (09.13.)A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához való csatlakozásról.
58/2016 (09.13.)Az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztését célzó csatlakozási konstrukcióban való résztvételről, a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. kódszámú pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról.
59/2016 (09.13.)Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet-tervezet elfogadásáról, véleményezésre küldéséről
60/2016 (09.13.)A Vadna 100/10 hrsz-ú ingatlanra fennálló, beépítési kötelezettség törléséről