• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2014.

határozat tárgy
31/2014 (04.15.)A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igényléséről
32/2014 (04.15.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról
33/2014 (04.15.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési beszámolójáról
34/2014 (04.15.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Hivatásetikai Szabályzatának jóváhagyásáról.
35/2014 (05.28.)Nagybarca község önkormányzata csatlakozásának jóváhagyásáról a Bánhorváti Óvodafenntartó Társuláshoz.
36/2014 (05.28.)A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról.
37/2014 (05.28.)A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda alapító okirata módosításának jóváhagyásáról.
38/2014 (05.28.)A Nagybarcai Sportegyesület 2013. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról.
39/2014 (05.28.)Épületenergetikai fejlesztésre irányuló pályázat benyújtásáról
40/2014 (05.28.)Miskolc Megyei Jogú Városának a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12) Önkormányzati rendeletének módosítása elleni tiltakozásról
41/2014 (06.17.)A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról.
42/2014 (06.17.)A 2013. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről
43/2014 (06.17.)A Társulási Tanács tagjának beszámolójáról, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában 2013. év során végzett tevékenységéről.
44/2014 (06.17.)A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár tájékoztatójáról, a Könyvtárellátási Szolgáltató rendszerben 2013. évben nyújtott szolgáltatásokról.
45/2014 (08.26.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosításáról
46/2014 (08.26.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
47/2014 (08.26.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal belső szabályzatairól
48/2014 (08.27.)Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról.
49/2014 (08.27.)A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról.
50/2014 (08.27.)Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
51/2014 (08.27.)A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról.
52/2014 (08.27.)Elsőként lakáshoz jutók támogatásának megállapítsa
53/2014 (10.02.)A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről.
54/2014 (10.02.)A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához való csatlakozásról.
55/2014 (10.21.)Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról.
56/2014 (10.21.)A Szociális És Egészségügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról.
57/2014 (10.21.)Bencze Péter polgármester illetményének megállapításáról
58/2014 (10.21.)Alpolgármester választásáról.
59/2014 (10.21.)Hurták Tiborné alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
60/2014 (10.21.)Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról