• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2013.

határozat tárgy
60/2013 (08.28.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról.
61/2013 (09.30.)A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról.
62/2013 (10.09.)A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda alapító okirata módosításának jóváhagyásáról.
63/2013 (10.08.)A szociális alapszolgáltatás (jelzőrendszeres házi-segítségnyújtás) feladatait ellátó intézményi társulásról.
64/2013 (10.08.)a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról.
65/2013 (10.08.)A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról.
66/2013 (10.08.)A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához való csatlakozásról.
67/2013 (10.08.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási Megállapodás módosításról.
68/2013 (10.08.)Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének módosításáról
69/2013 (10.08.)Közművelődési együttműködési megállapodás megkötéséről
70/2013 (10.08.)A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról.
71/2013 (10.08.)A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda alapító okirata módosításának jóváhagyásáról.
72/2013 (10.08.)A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről.
73/2013 (10.29.)Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatásról.
74/2013 (10.29.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról.
75/2013 (10.29.)Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról
76/2013 (10.29.)A Göőz Pál Művelődési Ház tevékenységéről és az IKSZT program 2013. évi végrehajtásáról szóló beszámolóról.
77/2013 (11.20.)EMVA lakossági alapszolgáltatások fejlesztésére támogatási kérelem benyújtásáról
78/2013 (11.20.)A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról.
79/2013 (11.20.)A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda alapító okirata módosításának jóváhagyásáról.
80/2013 (12.10.)a Vadna községi Önkormányzat által fenntartott óvodai konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2014. évi megállapításáról.
81/2013 (12.10.)A 2014. évi ellenőrzési tervről
82/2013 (12.10.)A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról.
83/2013 (12.10.)Folyószámla-hitel felvételéről.
84/2013 (12.10.)Megállapodás megkötéséről kéményseprő-ipari közszolgáltatás felhagyásából adódó feladatellátáshoz Miskolc MJV Önkormányzatával.
85/2013 (12.10.)A Termoment Tüzeléstechnikai Kft-vel érvényben lévő, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzésére irányuló szerződés felbontásáról.
86/2013 (12.10.)Ajándékutalvány biztosításáról a község időskorú lakosai részére.
87/2013 (12.10.)Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról
88/2013 (12.16.)Létszámcsökkentésről, az aljegyzői álláshely megszüntetéséről a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalban.
89/2013 (12.16.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási Megállapodás módosításról