• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2013.

határozat tárgy
29/2013 (04.16.)A 027/2 hrsz-ú termőföld ingatlan, mezőgazdasági haszonbérlet keretei között történő hasznosításáról.
30/2013 (04.16.)Felhatalmazás a 2013.évi startmunka program megvalósítása során nagy értékű eszközök beszerzésére.
31/2013 (04.16.)Pályázat benyújtásáról az óvoda épületének felújítására, az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013 (III.29.) BM rendelet alapján.
32/2013 (05.29.)A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Vadna községben végzett 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról.
33/2013 (05.29.)A 2012. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről
34/2013 (05.29.)Vadna község idősügyi stratégiájáról
35/2013 (05.29.)Vadna Község Önkormányzata és az Idősügyi Tanács – Idősügyi Információs Kerekasztal 2013. évi munkatervéről
36/2013 (05.29.)Vadna Község Önkormányzata és Sajógalgóc község Önkormányzata között a településeken élő nyugdíjasok önszerveződő közösségeinek támogatásáról létrejött megállapodás jóváhagyásáról.
37/2013 (05.29.)Az óvodai feladatellátásra létrehozott intézményfenntartó társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatáról.
38/2013 (05.29.)Maximális óvodai csoportlétszámtól való eltérés engedélyezéséről.
39/2013 (06.25.)A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról.
40/2013 (06.25.)A családsegítés, házigondozás és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait ellátó intézményi társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatáról, módosításáról.
41/2013 (06.25.)A szociális alapszolgáltatás (jelzőrendszeres házi-segítségnyújtás) feladatait ellátó intézményi társulásról.
42/2013 (06.25.)A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodásának jóváhagyásáról.
43/2013 (06.25.)A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda alapító okirata módosításának jóváhagyásáról.
44/2013 (06.25.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási Megállapodás módosításról.
45/2013 (06.25.)A Helyi Esélyegyenlőségi Program és intézkedési terv jóváhagyásáról
46/2013 (06.25.)Önkormányzati kezességvállalásról
47/2013 (06.25.)A Termoment Tüzeléstechnikai Kft-vel érvényben lévő, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzésére irányuló szerződés felbontásáról.
48/2013 (06.25.)Önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás felhagyásáról
49/2013 (06.25.)Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés felmondása
50/2013 (07.30.)Folyószámla-hitel felvételéről
51/2013 (07.30.)Önkormányzati kezességvállalás tárgyában született 41/2012.(VII.03.) határozat módosításáról.
52/2013 (08.28.)A bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2013. évi tagintézményi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.
53/2013 (08.28.)Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról.
54/2013 (08.28.)Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
55/2013 (08.28.)A szociális alapszolgáltatás (jelzőrendszeres házi-segítségnyújtás) feladatait ellátó intézményi társulásról.
56/2013 (08.28.)A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda alapító okirata módosításának jóváhagyásáról.
57/2013 (08.28.)Intézményi étkeztetés szakfeladaton álláshely megszüntetése.
59/2013 (08.28.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.