kitüntetéés:Díszpolgár
adományozás éve:2009
foglalkozás:tanító
életút:1962-1996

BENCZE BÁLINTNÉ ÖNÉLETRAJZA
1940. január 1-én született Serényfalván, iparos család negyedik gyermekeként. Az általános iskolát itt végezte el, majd az ózdi József Attila Gimnáziumban érettségizett. A középiskolai évek nyári szüneteiben elvállalta az idény óvoda vezetését, 30-35 főnyi kisgyerekkel foglalkozott, amíg a szülők a mezőgazdasági munkájukat végezték.
Ez idő alatt döntötte el, hogy élethivatásának a pedagógus pályát választja. Tanítói diplomáját 1960 nyarán a Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán kapta meg.
Pályáját Zádorfalván és Sajókazán kezdte, majd 1962-ben, Göőz Pál nyugdíjba vonulása után került a Vadnai Általános Iskolához.Ekkor még itt alsó és felső tagozatos oktatás folyt. A kollégák megszavazták, hogy ő legyen a helyi úttörőcsapat vezetője. A felsős tanulókkal színjátszókört szervezett, akikkel szép eredményeket értek el a járási és megyei Kulturális Seregszemléken. Sok előadásuknak tapsoltak a község és a környék falvainak lakói.
A körzetesítés folyamán a felsősök elkerültek Sajókazára, helyben az 1-4. évfolyam maradt. Ekkor nevezték ki a Vadnai Általános Iskola vezetőjének. Ettől kezdve műsorok betanításával, rendezvények szervezésével irányította Dr. Káldy Lajosné kolléganőjével együtt a falu kulturális életét.
1974-től a rendszerváltásig tanácstag volt, majd két cikluson keresztül képviselő. A társadalmi munkából is kivette a részét, több szervezetnek is aktív tagja volt.
Munkáját felettesei is elismerték, 1981-ben Minisztériumi Dícséretet, 1989-ben Kiváló Munkáért járó kitüntető jelvényt, 1996-ban a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapta meg, majd 1996 nyarán ment nyugdíjba.
34 évet tanított a községben, több generációt nevelve és tanítva az írás-olvasás tudományára. A tanítói munkát hivatásának érezte. Nem véletlen, hogy mindkét gyermeke ezt a pályát választotta.